NESPRESSO*系統可用之膠囊咖啡品牌

 

 

 

 


 

DOLCE GUSTO*系統可用之膠囊咖啡品牌

 

 

 

 

 


 

咖啡機

 

 

 


* Nespresso & Dolce Gusto 屬第三方註冊之品牌, 品牌名稱和機型的提述僅說明本賣場銷售產品之兼容性。

本店與雀巢® NESCAFE DOLCE GUSTO® 無任何關係,沒有被雀巢製品股份有限公司委任製作,販售,認可,批准或贊助。