undefined          

 此款是雀巢公司第一款膠囊系統. 1986年上市,

到今日是最有人氣的膠囊咖啡系統. 依統計歐洲市占率達7成以上. 

可選的膠囊咖啡口味約在23~27款之間浮動 (限定版款式不一定). 

因專利過期, Nespresso系統亦有其他咖啡廠家推出可相容之膠囊咖啡

原廠/副廠 台灣已上市.


 


 

 

 


 

 

 

此類別還沒有加入任何商品